< SAMMTZA

SAMMtZA

poesía transmedia net-art

//arena espectral - piedra noise([.6,3.2,6.4,-12.8].ease("linear"),[.000018,.001,0.0001,-0.000018].ease("linear")) .rotate(0,.45) .scale([1,14.15].ease("linear")) .blend(o0,.85) .colorama([0.00045,0.001].ease("linear")) .scrollX(({time}) => 0.00451 * Math.sin(time * .014)) .out(o0) src(o0) .mask(shape([.6,3.2,6.4,-120.8].ease("linear")).scale(2).modulate(o0)) //.add(o3,-.0511) //2 .colorama(.001) .rotate(0.001,0.1) .out(o3) speed=.08


PERFORMANCE EN VIVO

2021
1. TAKEOVER (Museo de Arte
Contemporáneo Querétaro)

2. Traffic Ensamble Live (Festival
Internacional de Jazz Queretaro)2020
1. Filulaz Juz Live (Festival
Internacional de Jazz de Verano
Querétaro)2019
1. Una piedra (junto a RSNNC, Festival
Umbral - CDMX/Querétaro)

2. Saturno Milanillos (La Praga, Madrid)