< SAMMTZA

SAMMtZA

poesía transmedia live-coding

//arena espectral - piedra noise([.6,3.2,6.4,-12.8].ease("linear"),[.000018,.001,0.0001,-0.000018].ease("linear")) .rotate(0,.45) .scale([1,14.15].ease("linear")) .blend(o0,.85) .colorama([0.00045,0.001].ease("linear")) .scrollX(({time}) => 0.00451 * Math.sin(time * .014)) .out(o0) src(o0) .mask(shape([.6,3.2,6.4,-120.8].ease("linear")).scale(2).modulate(o0)) //.add(o3,-.0511) //2 .colorama(.001) .rotate(0.001,0.1) .out(o3) speed=.08

PIEZAS EXTENSAS
1. LABÝRINTHOS (2021-2022)
2. Saturno Milanillos (Broken English, 2018)

PIEZAS BREVES
1. Mirar hacia atrás (2010-2021;
ilustración por Lucía Martínez)

2. Tide of Pixel Spectra - Background
Visuals (for MARS89, Brokeh Visions, ZeYXLab,
OutSiders Gallery, Tokio/London/Mexico/Queretaro, 2021)

3. HAND RAINBOW WRITING VORTEX (2021)